ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូរសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តធម្មមង្គល
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី លើកទី១០៧
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល សំរាប់មណ្ឌលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
កិច្ចប្រជុំមណ្ឌលតំណាងអាសុី ប៉ាស៊ីហ្វិក ខាងលិច នៃ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Notice: The National AIDS Authority (NAA), has great honor to inform to the public user that the National AIDS Authority has changed the website URL (Uniform Resource Locator) from http://www.naa.org.kh/ to http://www.naaa.gov.kh/. Please kindly keep this information for further reference. Thank you!

Updated News

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly Presides Over Ceremony To Accept Task as Leader of Western Pacific Region Constituency After Being Elected as a Board Member for Global Fund

The Global Fund Coordinating Mechanism for the Western Pacific Region Constituency consisting of 22 member: 1) Cambodia, 2) Cook Islands, 3) Fiji, 4) Micronesia, 5) Kiribati, 6) Laos, 7) Malaysia, 8) Nauru, 9) Papua New Guinea, 10) The Philippines, 11) Samoa, 12) Singapore, 13) Solomon Island, 14) Vanuatu, 15) Vietnam, 16) Brunei, 17) China, 18) Marshal Islands, 19) Mongolia, 20) Palau, 21) Tonga, and 22) Tuvalu, held hand over of leadership ceremony at Himawari Hotel in Phnom Penh on the morning of 13 June 2018.   His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority, presided over the event, attended by the leaders of the representative constituency coordinating mechanism from Vanuatu, Fiji, and Papua New Guinea, leaders of the Coordinating Committee...read more »

Senior Minister His Excellency Ieng Mouly Presides Over Celebration of 25 Year Achievement in Response to HIV Spread

His Excellency Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority; Their Excellencies, Lok Chumteavs, ladies, and gentlemen the leaders of ministries, national entities, and subnational administrations; ladies and gentlemen from development partners and domestic and international civil society organizations as well as ladies and gentlemen the former activists held a celebration of the 25 year achievement in response to HIV spread at the Office of the Council of Ministers on 6 June.   His Excellency the Senior Minister recalled that the first case of HIV was discovered in Cambodia in 1991, and two years later, 1993 was the time when the first case of AIDS was diagnosed. The subsequent years in the 1990s, load rates among sex workers were high and the rate of HIV tra...read more »

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia warns of HIV Rise

  Prime Minister Hun Sen has urged everyone to practice safe sex amid a rise in HIV transmission. Mr Hun Sen told garment workers in Kampong Speu province yesterday that the increased rate meant everyone who had multiple sexual partners should be careful and prevent infection. “AIDS seems to be rising a little bit,” he said, “Please be cautious. All nieces and nephews must have blood tests before marriage or having a relationship with someone.” “If you are not sure, please use protection,” Mr Hun Sen added, urging condom use with multiple sexual partners or unknown partners. He told the workers that men especially would infect their families if they had many partners and neglected to use condoms. “Our country is one which has successfu...read more »

Senior Minister Ieng Mouly Visits Preah M’lup and Prey Kanhchan Villages, Pheary Meanchey Commune, Basedth District, Kampong Speu Province

Senior Minister Ieng Mouly, Chair of the National AIDS Authority and Head of the Central Working Group assisting Basedth District, held a get-together with the heads of 73 and 74 party families respectively in Preah M’lup and Prey Kanhchan villages on the morning of May 20, 2018.               In attendance at the gathering were the managers of the National AIDS Authority and of the Central Working Group assisting Basedth District and Pheary Meanchey commune, the village party branch heads, and the two villages ‘citizens.               The Senior Minister said that now, we enjoy peace and development thanks to the leadership of Prime Minister Samdech Te...read more »

Show all news »

What you should know about HIV/AIDS and Sex Safety

Teenager controls HIV infection without drugs for more than 12 years

(CNN)A French teenager infected at birth with HIV has shown the ability to control levels of the infection in her body -- without being on antiretroviral treatment. The finding provides new hope that a "functional" cure for HIV -- where the virus is brought down to low levels but not eradicated in the body -- may one day be possible. The 18-year-old female, whose mother was HIV positive, was given antiretroviral treatment soon after birth but stopped at age six and has since maintained undetectable levels of the virus in her blood -- known as remission -- for 12 years. "This is the first [time] long-term remission has been shown in children, or adolescents," said Asier Saez Cirion from the Institut Pasteur in France, who presented the findings at the 8th IAS conference...read more »

Could a new jab PREVENT HIV? Vaccine 'completely protects against the virus and could have an enormous impact,' say experts

Monkeys were given the vaccine and then exposed to six doses of simian immunodeficiency virus, a close cousin to HIV which infects primates Vaccine provided complete protection against infection in half of them Positive results spurred pharmaceutical company to begin tests in humans Vaccine has capacity to be an 'enormous public health impact', experts say By Madlen Davies for MailOnline Published: 09:45 GMT, 3 July 2015 | Updated: 14:09 GMT, 3 July 2015   An experimental vaccine completely prevented HIV infection in half of monkeys given the jab, a new study found. The monkeys were given the vaccine and then exposed to high doses of an aggressive virus that is the equivalent of HIV in humans. The result...read more »

New hope for HIV patients: Pioneering antibody treatment could pave the way for vaccine to prevent infection

New antibody blocks protein receptor needed to infect human cells Patients injected saw 300-fold reduction in amount of HIV in their blood Scientists believe breakthrough could result in new vaccines against virus  By Lizzie Parry for MailOnline Published: 08:35 GMT, 9 April 2015 | Updated: 10:05 GMT, 9 April 2015   A new HIV treatment pioneered using an antibody to attack the virus could lead to a new vaccine to prevent the infection. The first results to emerge from patient trials reveal the experimental therapy can dramatically reduce the level of virus in a patient's blood - their viral load. The scientists behind the discovery believe their findings offer new strategies for fighting or even preventing HIV infection. The antibody was ...read more »

In Condom Market, a Growing Private Sector

When Phnom Penh was flooded with free condoms during the Water Festival last week—a public health push to ensure revelers who came for days of debauchery did so safely—the city’s condom vendors weren’t happy about it.   “During the Water Festival, my company got almost no orders from guesthouses because most of the customers who came to Phnom Penh got free condoms from the NGOs,” said Kem Vichet, director of PPES Group, the local distributor of Yoi condoms.    But the Water Festival is a once-a-year event, and other private companies in the condom sector say the government bodies and health NGOs who distributed condoms for free last week have also been helping the for-profit condom market take off.   The global health organiza...read more »

What are the Symptoms of HIV?

The symptoms of HIV vary, depending on the individual and what stage of the disease you are in.   Early Stage of HIV: Symptoms   Within 2-4 weeks after HIV infection, many, but not all, people experience flu-like symptoms, often described as the “worst flu ever.” This is called “acute retroviral syndrome” (ARS) or “primary HIV infection,” and it’s the body’s natural response to the HIV infection. Symptoms can include: Fever (this is the most common symptom) Swollen glands Sore throat Rash Fatigue Muscle and joint aches and pains Headache These symptoms can last anywhere from a few days to several weeks. However, you should not assume you have HIV if you have any of these symptom...read more »

Show all news »

The Prevention, Care and Treatment of HIV and AIDS in Cambodia

Situation and direction in HIV response 2015

The below is the slide presentation title "Situation and direction in HIV response 2015":                                                           ...read more »

Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise

The below is the slide presentation title "Review of GDJ-TWG performance: Technical Working Group Strengthening Exercise"                                                                                ...read more »

The HIV Voluntary Counseling and Testing (VCCT) in Cambodia

   By 2014 Cambodian people could access to 253 VCCT sites at the health centers, referral hospitals and national hospital throughout the country (23 provinces and Phnom Penh municipality) with high quality assurance.    ...read more »

The Target Group as Drug User in Cambodia

    By 2013 there is about 4,335 DU who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.  ...read more »

The Target Group as MSM in Cambodia

      By 2013 there is about 15,308 MSM who have to receive regular HIV and AIDS prevention education and STD care and treatment.     ...read more »

Show all news »