ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

សេចក្តីសម្រេច/ប្រកាស

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុ លក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស និងនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត សម្រាប់អនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាសុខាភិបាល7.25 MB 
   ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត4.12 MB 
   ប្រកាសស្តីពីការបែងចែកតួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវការងារ​ របស់មន្ត្រី​ខុទ្ទកាល័យ​ ឯកឧត្តម​ទេសរដ្ឋ​មន្ត្រី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍0.84 MB 
   សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកេសម្រួលសេចក្តីសម្រេចលេខ៥០ សសរ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការ​កំណត់​របៀបរបប​ការងារ​និង​ការបែងចែក​ភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល0.95 MB 
   សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩2.90 MB 
   ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី0.89 MB 
   សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩1.53 MB 
   សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា2.77 MB 
   សេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.86 MB 
   សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍រាជធានីភ្នំពេញ6.32 MB 
   សិទ្ធិប្រទាន លេខ ៩៥ សប្រទ0.61 MB 
   សេចក្តីសម្រេចលេខ ១២២ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍2.63 MB 
   ប្រកាសលេខ ៩៥ អជបជអ/ល.ច ស្តីពីរបៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៏1.23 MB 
   សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៧ សសរ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់នាំរាជរដ្ឋាភិបាល1.06 MB 
   សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៩ សសរ ស្តីពីការកំណត់របៀបរបបការងារ និង ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី0.68 MB