ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ឱកាសការងារ

លរ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ថ្ងៃផុតកំណត់ ស្ថានភាព
១.
មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥
ឈប់ទទួលពាក្យ
២.
ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៣.
ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៤.
ថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៥.
ថ្ងៃទី ២១ ខែ កកដ្កា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៦.
  1. ទី​ប្រឹក្សា​សំរាប់​ការងារ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​ដែល ​ងាយ​រង​គ្រោះ​ឆ្លង​មេ​រោ​គ​អេដស៍ (​MARP ​Advisor)​
  2. ទី​ប្រឹក្សា​បចេ្ចក​ទេស​សំរាប់​សំភារៈ​អប់​រំ​សុខ​ភាព​
  3. ទី​ប្រឹក្សា​បចេ្ចក​ទេស​​ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ឧប​ស​គ្គ​ទាំង​ឡាយ​នៃ ​គោល​នយោ​បាយ ​និង​ច្បាប់ ​​ដែល​កំពុង​​ជះ​ឥទ្ធិ​ពល​ លើ​យុវ​ជន​ក្មេង​ៗ​អាយុ​ពី ​១៥​-​២៤​ឆ្នាំ ​នៃ​ក្រុម​ប្រ​​ជា​ជា​ន​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​​​ក្នុង​ការ​ចូល​មក​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​​សុខ​ភាព ​និង​​ សង្គម​ ។
ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កកដ្កា ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៧.
ថ្ងៃទី​ ៧ ខែ កកដា្ក ឆ្នាំ ២០១៤
ឈប់ទទួលពាក្យ
៨.
  1. ទីប្រឹក្សាបចេ្ចកទេសសំរាប់សំភារៈអប់រំសុខភាព
  2. ជំនួយការបចេ្ចកទេសសំរាប់ព័ត៌មានវិទ្យា
  3. ទីប្រឹក្សាបចេ្ចកទេស​ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវឧបសគ្គ​ទាំងឡាយនៃ គោលនយោបាយ និងច្បាប់ ​ដែលកំពុង​ជះឥទ្ធិពល លើយុវជនក្មេងៗអាយុពី ១៥-២៤ឆ្នាំ នៃក្រុមប្រ​ជាជានងាយរងគ្រោះបំផុត​ ក្នុងការចូលមកប្រើប្រាស់សេវា​សុខភាព និង​ សង្គម ។
  4. ជំនួយការបចេ្ចកទេសថ្នាក់ជាតិ នៃប្រតិបតិ្តការលើ វេបសាយ (website)
ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ឈប់ទទួលពាក្យ