ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   របាយការណ៍ ចុះពិនិត្យ ពិភាក្សា និងសម្របសម្រួលការដឹកនាំឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍3.73 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេបសិក្ខាសាលាក្រុមការងាររួមរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្តីពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា1.66 MB 
   របាយការណ៍ប្រជុំប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី0.76 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងស្រីស្រស់ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០3.09 MB 
   របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារស្តីពីការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងគ្រឿងញៀនប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅអនុវត្តឆមាសទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧2.80 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំរួមប្រចាំខែមីនារបស់លេខាធិការដ្ឋាន ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧1.48 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងក្រុមបំប្លែងភេទ ថៃ្ងទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆាំ្ន២០១៧1.02 MB 
   របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធិផលនៃការអនុវត្តគម្រោង ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យទៅនឹងការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦1.36 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានបុរសរួមភេទជាមួយបុរស និងក្រុមបំប្លែងភេទ ថៃ្ងទី២៦ ខែមករា ឆាំ្ន២០១៧0.84 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅផែនការ សកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ ជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយ បុរស និងក្រុមបំប្លែងភេទ ថៃ្ងទី១៣ ខែធ្នូ ឆាំ្ន២០១៦ 1.19 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំរួមប្រចំាខែមករា របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧0.74 MB 
   នាយកដា្ឋនទាក់ទង និងចលនាប្រភពធនធាននៃអគ្គលេខាធិការដា្ឋន អាជា្ញធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលើកទី៤(ឧបត្ថម្ភដោយ៖ថវិកាជាតិ) ថៃ្ងទី២៦ខែកក្កដាឆាំ្ន២០១៦0.76 MB 
   របាយការណ៍ចុះបេសកកម្ម លើបញ្ហាអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ខេត្តកោះកុង ថ្ងៃទី១៩~២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦0.97 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីគម្រោងផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ (០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)5.19 MB 
   របាយការណ៍បេសកកម្មពីស្ថានភាពរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ៧ ចំណុច នៅខេត្តព្រះសីហនុ (០៤-០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦)5.15 MB 
   របាយការណ៍ ស្វែងយល់ពីស្ថានភាពរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ ខេត្តកំពង់ចាម​​ (២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦)8.94 MB 
   របាយការណ៍ កិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការខ្មែរបំរើសុខភាពប្រជាជន (PSK) (២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦)6.08 MB 
   របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារស្ដីពីការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍រយៈពេល៩ខែ និងទិសដៅអនុវត្តត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៥។5.57 MB 
   របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤ ​និង​ លើក​ទិស​ដៅ ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​របស់​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ក្រសួង​ប្រៃស​ណីយ៍ ​និង​ទូរ​គម​នាគ​មន៍0.41 MB 
   របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ស្តី​ពី​ការ​បង្ការ​និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ទប់​ស្កាត់​ការ​រាល​ដាល​មេ​រោគ​អេដស៍ ​និង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០​១៤​ និង​ទិស​ដៅ​អនុ​វត្ត​ឆ្នាំ២០​១៥6.58 MB 
   របាយ​ការណ៏​សកម្ម​ភាព​កា​រ​ងារ​សម្រាប់ ​៩​ខែ ​និង លើក​ទិស​ដៅ​ត្រី​មាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ ​២០១៤​ របស់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ក្រសួង​ប្រៃ​សណីយ៌ ​និង​ទូរ​គម​នា​គម​ន៍1.18 MB 
   របាយ​ការណ៏​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ស្តី​ពី​ការ​បង្ការ​និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ទប់​ស្កាត់​ការ​រាល​ដាល​មេ​រោគ​អេដស៍ ​និង​ជំងឺ​អេដស៍​រយៈ​ពេល​៩​ខែ ​និង​ទិស​ដៅ​អ​នុវត្ត​ត្រី​មាស​ទី​៤​ឆ្នាំ​២០១៤3.87 MB 
   អត្ថបទសម្រាប់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យុវជនងាយរងគ្រោះ ដោយសារមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា0.40 MB 
   របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​ស្តី​ពី​ការ​បង្ការ​និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ទប់​ស្កាត់​ការ​រាល​ដាល​មេ​រោគ​អេដស៍​ និង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆមាស​ទី​១ ​និង​ទិស​ដៅ​អនុ​វត្ត​ឆមាស​ទី​២​ឆ្នាំ​២០១៤2.13 MB 
   របាយ​ការណ៏​កិច្ច​ប្រជុំ​សម្រប​សម្រួល​ប្រចាំ​ត្រី​មាស​ជា​មួយ​អាជ្ញា​ធរ​​ពាក់​ព័ន្ធ ​និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​រើស​អើង​ ការ​មាក់​ងាយ​ និង​ពង្រឹង​ការ​អនុ​វត្ត​ន៏​បទ​អន្ត​រា​គម​ន៏​បង្ការ ​មេ​រោគ​អេដស៏ ​ជំងឺ​អេដស៏ ​ក្នុង​ចំណោម​ស្រី​ស្រស់ ​នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​9.23 MB 
   អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ប្តេជ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅសំរេចឲ្យបាននូវ”គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហ្សវត្ស” ត្រឹមឆ្នាំ២០១៥0.25 MB 
   របាយការណ៏កិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការអេដស៏ខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣0.09 MB