ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារ​សង្គហមិត្តគយ ខេត្តកែប ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារសង្គហមិត្តគយ ខេត្តកែប ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា​ថ្នាក់ជាតិស្តីពីការ​រួមចំណែក​នៃវិស័យឯកជន ក្នុងបញ្ហាសុខភាព និងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ 0.41 MB 
   សន្ទរកថាស្វាគមន៍ របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល​នៃមណ្ឌលប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំ​មណ្ឌល​លើកទី៣ ថ្ងៃទី ៦-៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ទីក្រុងព័រម៉ូរេសប៊ី ប្រទេស​ប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេ0.10 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា​​ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ​ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ លើកទី៤នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩3.41 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ រៀបចំដោយអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍(AHF) នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ “យើងប្តេជ្ញារួមគ្នាបញ្ចប់បញ្ហាអេដស៍ នៅឆ្នាំ២០២៥”0.35 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅ សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.46 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៩របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.46 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.49 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា សណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧0.18 MB 
   សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្វទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ លើប្រធានបទ “ឆាប់ធ្វើតេស្តឈាម ឆាប់ព្យាបាល ឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អេដស៍” សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦0.18 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្វទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធ្នូ “ឆាប់ទៅសំសម្រេចបាននូវគោលដៅបញ្ឈប់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ២០២៥” “ឆាប់ធ្វើតេស្តឈាម ឆាប់ព្យាបាល ឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អេដស៍” នៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ១០០ភាគរយ នៅតាមគ្រឹះស្ថានកម្សាន្តសប្បាយ នៅសៀមរាប ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសំរបសំរួលមូលនិធិសកលប្រចាំកម្ពុជា ថ្ថែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់អាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥0.23 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍និង​ជា​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សំរប​សំរួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ របស់​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​អ្នក​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​អេដស៍​ របេង​ គ្រុន​ចាញ់​ និង​ក្រុម​អង្គ​ការ​សាស​នា ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ1.83 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការរៀបចំរបាយការណ៍សកលនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១០ មេសា ឆ្នាំ២០១៥ សណ្ឋាគារ សាន់វ៉េ 0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឳកាសបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការរៀបចំនិយាមប្រតិបត្តិដើម្បីដាក់បញ្ចូលការងារឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ និងវិនិយោគឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧3.03 MB 
   សន្ទរ​កថា​ ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី​ ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​បើកកិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ​ នៃ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​ និង​ អង្គ​ការ​សាសនា0.20 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​មួយ​​របស់​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​២០១៥0.33 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បិទកិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​មួយ​​របស់​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​២០១៥0.23 MB 
   សន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង ​មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ជា​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សំរប​សំរួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ របស់​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​អ្នក​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​អេដស៍​ របេង​ គ្រុន​ចាញ់​ និង​ក្រុម​អង្គ​ការ​សាស​នា1.83 MB 
   សុន្ទ​រកថា​ ឯក​ឧត្តមទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ អៀង ​មូលី ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​រៀប​ចំរបាយ​ការណ៍​សកល​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺ​អេដស៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា2.58 MB 
   សុន្ទរ​កថា​របស់ ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេស​កកម្មពិ​សេស ​និង​ជា​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​អប​អរ​សាទរ​ខួប​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​លើក​ទី ​១០៤ ​ទិវា​អន្តរ​ជាតិ​នារី​ ៨ ​មីនា ​២០១៥0.17 MB 
   សុន្ទរ​កថា​ ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អៀង ​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​របស់​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ ​ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុ​ប្បន្ន​ភាព​ស្ថាន​ភាព​និង​ការ​វិភាគ​ការ​ឆ្លើយ​តប​និង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​ជាតិ​ទូលំ​ទូលាយ​និង​ពហុ​វិស័យ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ មេ​រោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺ​អេដស៍​លើក​ទី​៤ ​(NSP IV)3.42 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រ​ប​សម្រួល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​បើក​កិច្ច​ប្រជុំពិគ្​រោះយោ​បល់​ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបា​ល​ ៖ ​កិច្ច​សន្ទ​នា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ឆ្នាំ​២០​១៥0.18 MB 
   មតិ​ចំណាប់​អារ​ម្មណ៏​របស់​ឯ.ឧ.​ ​ទេស​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​ ​អៀង ​​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ តំណាង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​អប​អរ​សាទ​របុណ្យ​ឯក​រាជ្យ​ជាតិ​សាធា​រណ​រដ្ឋ​សហ​ភាព​មី​យ៉ាន់​ម៉ា (ភាសាអង់គ្លេស)1.95 MB 
   សុន្ទ​រ​ក​ថា ​​ឯក​​ឧត្តម​​ទេស​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​​ អៀង ​​មូលី ​ប្រធាន​​អាជ្ញា​​ធរ​​ជាតិ​​ប្រយុទ្ធ​​នឹង​​ជំងឺ​​អេដស៍ ​​ថ្លែង​​ក្នុង​​សន្និ​​បាត​​ប្រចាំ​​ឆ្នាំ​​២០​១៤​ ​របស់​​អាជ្ញា​​ធរ​​ជាតិ​​ប្រយុទ្ឋ​​នឹង​​ជំងឺ​​អេដស៍0.24 MB 
   សន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីទិវាពិភពលោកប្រឆាំងជំងឺអេដស៍0.55 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេសដ៍ ​និង ​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​នៃ​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឱកាស ​បើក​អង្គ​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​​យោបល់​ស្តី​ពី​ឯក​សារ​បង្ហាញ​ទស្សនៈ​នៃ​មូល​និ​ធិ​សកល​អំពី​មេ​រោគ​អេដស៍0.15 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​លើក​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០១៤0.35 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពី ជំហានទៅមុខក្នុងការគាំពារសង្គមដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា0.26 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ ៖ កិច្ចសន្ទនាប្រចាំប្រទេសឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីជំងឺរបេង៖ កិច្ចសន្ទនាប្រចាំប្រទេសឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង ​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ជា​សកល​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជា​ពហុ​វិស័យ​ទៅ​នឹង​ការ​រាល​ដាល​ មេ​រោគ​អេដស៍ ​និង ​ជំងឺ​អេដស៍ ​ជូន​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​0.72 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ស្តីពីការអនុវត្តន៍បទអន្តរាគមន៍បង្ការមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបុរសស្រឡាញ់បុរស0.21 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងំជំងឺអេដស៏ ថ្លែងក្នុង់ពិធីអបអរសាទរទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣4.13 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែង នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣0.09 MB