ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Publication

Files for download

 TitleSizeDownload
   The Fifth National Strategic Plan for a Comprehensive, Multi-Sectoral Response to HIV/AIDS (2019-2023)1.34 MB 
   CAMBODIA HIV STATISTICS 20190.15 MB 
   Cambodia HIV/AIDS at a Glance in 20180.83 MB 
   The Cambodia Stigma Index 2.0: Research Report of Survey on Stigma and Discrimination among People Living with HIV in Cambodia3.19 MB 
   NATIONAL AIDS SPENDING ASSESSMENT FOR THE PERIOD 2016-2017 IN CAMBODIA0.47 MB 
   National AIDS Spending Assessment(2009-2010)9.41 MB 
   The Financial Resource for the Comprehensive & Multi-sectoral Response to HIV/AIDS III(2011-2015)2.42 MB 
   National Strategic Plan for Comprehensive & Multi-sectoral Response to HIV/AIDS III(2011-2015) in Cambodia1.57 MB