ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

National Leader

Files for download

 TitleSizeDownload
   Speech of HE General KE KIM YAN, Deputy Prime Minister Chairman of the National Authority for Combating Drugs, and The Highest Representative of Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, The Prime Minister of the Kingdom of Cambodia On the occasion of Word AIDS Day 1 Dec 20220.06 MB 
   Message of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN Prime Minister of the Kingdom of Cambodia On the occasion of World AIDS Day 1 December 20220.07 MB 
   Keynote Address By His Excellency Deputy Prime Minister YIM Chhay Ly, Highly Esteemed Representative of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia On the Celebration of World AID Day, 1 December 2018 Under the theme “Together to End AIDS by 2025” At Chaktomuk Conference Hall on 1 December 20180.24 MB