ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

​សិក្ខាសាលា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​ជូន​ដល់​សិល្បករ សី​ល្បកា​រិនី​
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៤នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

Correspondence or Letter

Files for download

 TitleSizeDownload
   Happy Birthday Wishing Letter to Samdech Techo Hun Sen0.10 MB 
   Reply letter from Senior Minister Ieng Mouly to H.E. Kevin Cheok, Ambassador of Singapore0.50 MB 
   Letter from Embassy of the Republic of Singapore regarding the book of The Singapore Story Memoirs of Lee Kuan Yew0.40 MB 
   Letter from H.E. Kevin Cheok Ambassador of the Republic of Singapore thanking H.E. Senior Minister for his attendance to the Dinner Reception and Gala Dance Performance in to commemorate 50 Years of diplomatic relation between the Republic of Singapore and The Kingdom of Cambodia0.58 MB 
   Letter from Myanmar Ambassador on completed assignment as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Kingdom of Cambodia2.66 MB 
   Letter from Embassy of the Republic of Singapore0.12 MB 
   Letter to His Excellency Mr. Kevin Cheok Ambassador of the Republic of Singapore0.25 MB 
   Letter from Ambassador of the Republic of Singapore to H.E. Ieng Mouly, Senior Minister in Charge of Special Mission and Chair of National AIDS Authority0.18 MB 
   Formal notification from the Global Fund0.10 MB 
   Counterpart Budget for ARV Drug in 20150.07 MB 
   A letter from National AIDS Authority to Phnom Penh Post1.16 MB 
   An Appeal to the Media0.90 MB 
   Letter of NAA Chair to Samdach Techo Hun Sen, Prime Minister requesting the issuance of the government seven point policy directives1.64 MB 
   Report on NAA Main Activities to Samdach Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia0.79 MB 
   The Letter of H.E Ieng Mouly, Chair of NAA to the Ambassador of Japan 0.17 MB 
   The Letter of H.E Ieng Mouly, Chair of NAA to the Ambassador of the Republic of Singapore0.19 MB