ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

​សិក្ខាសាលា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​ជូន​ដល់​សិល្បករ សី​ល្បកា​រិនី​
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៤នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
Visitors Counter:

NAA Vistor Counter

NAA Top Management Team

Files for download

 TitleSizeDownload
   The Minute of June Meeting of the NAA Top Management Team 2023 0.84 MB 
   The Minute of May Meeting of the NAA Top Management Team 2023 15.41 MB 
   The Minute of April Meeting of the NAA Top Management Team 2023 1.05 MB 
   November Meeting of the NAA Top Management0.19 MB 
   The Minutes of June and August Meeting of the NAA Top Management Meeting1.05 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for September 20140.28 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for August 20140.27 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for May 20140.28 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for April 20140.27 MB 
   Report of Cambodian Participation onExperts Group Meeting on Implementation of the national reviews andConsultations on legal and policy barriers to universal access to HIV services0.35 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for February 20140.17 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for January 20140.10 MB 
   Report of NAA Top Management Meeting for December 20130.17 MB 
    Report on NAA Main Activities to Samdach Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia0.04 MB