ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៣នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសជាតិសម្រាប់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិបុរសស្រឡាញ់បុរស0.14 MB 
   សមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិក្រុមបុរសស្រលាញ់បុរស និង ស្រីស្រស់0.39 MB 
   សេចក្តីសំរេចលេខ ០៦៨ ស្តីពីការកែរសំរួលក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិសំរាប់ក្រមបុរសស្រឡាញ់បុរសប្រចាំអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍0.80 MB 
   ស្ងានភាពក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស និង ស្រីស្រស់នៅកម្ពុជា0.20 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១0.57 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២0.66 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២0.94 MB 
   របាយការណ៍កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២1.46 MB