ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

​សិក្ខាសាលា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​ជូន​ដល់​សិល្បករ សី​ល្បកា​រិនី​
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៤នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរ

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៤0.14 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៤0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាត​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​សណ្ឋាគារ​ឯករាជ្យ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០២៣ នៅ​សណ្ឋាគារ​ឯករាជ្យ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣0.18 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី២ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣0.18 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី២ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣0.17 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក​ដឹកនាំ​អា​ជា្ញ​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ និង​ជាទី​ប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​សមាគម​អ្នក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និសីទ​គរុ​សភា​ស្តី​ពី មិត្តភាព​៥០០ឆាំ្ន ៖ ព្រះ​សហគមន៍​គ្រិស្តសាសនា និង​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​0.23 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣0.14 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ លើក​ទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣0.18 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធាន​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែង​ក្នុងពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​នីតិវិធីស្តីពី​ការចុះ​បញ្ជីអ្នក​រស់នៅ​ជាមួយមេរោគអេស៍​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារ​ក្រីក្រ​សណ្ឋាគារ​កាំបូឌី​យ៉ាណា ថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាស​បិទកិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២0.14 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុង​ឱកាសបើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២១ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២១ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១0.15 MB 
    សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២១ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តាមបណ្តាញវីដេអូ កម្មវិធី ZOOM0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២១ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តាមបណ្តាញវីដេអូ កម្មវិធី ZOOM0.17 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បន្ទប់ប្រជុំ ខ និងតាមបណ្តាញវីដេអូ កម្មវិធី BlueJeans0.21 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បន្ទប់ប្រជុំ ខ និងតាមបណ្តាញវីដេអូ កម្មវិធីBlueJeans0.21 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០២០ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បន្ទប់ប្រជុំ “ខ” និងតាមវីដេអូខនហ្វឺរេន កម្មវិធី BlueJeans0.36 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០២០ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ បន្ទប់ប្រជុំ “ខ” និងតាមវីដេអូខនហ្វឺរេន កម្មវិធី BlueJeans0.21 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២០ តាមវីដេអូខនហ្វឺរេន អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០0.23 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធី​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់​ជាផ្លូវការនូវ “ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ​ទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យ ឆ្លើយតបនឹង​មេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ លើកទី៥ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣”0.16 MB 
   ចំណុចពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២០ តាមវីដេអូខនហ្វឺរេន អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩0.35 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩0.20 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩0.20 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩0.20 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកវេទិកាពិភាក្សា “លើកកម្ពស់ក្មេងស្រីដើម្បីអនាគត្លឺស្វាង” សណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩0.23 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទ​កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារ​សង្គហមិត្តគយ ខេត្តកែប ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើក​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ​អាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៩ សណ្ឋាគារសង្គហមិត្តគយ ខេត្តកែប ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា​ថ្នាក់ជាតិស្តីពីការ​រួមចំណែក​នៃវិស័យឯកជន ក្នុងបញ្ហាសុខភាព និងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ 0.41 MB 
   សន្ទរកថាស្វាគមន៍ របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសាកល​នៃមណ្ឌលប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំ​មណ្ឌល​លើកទី៣ ថ្ងៃទី ៦-៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ទីក្រុងព័រម៉ូរេសប៊ី ប្រទេស​ប៉ាពូអាស៊ីណូវែលហ្គីណេ0.10 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា​​ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញ​ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ទូលំទូលាយ និងពហុវិស័យឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ លើកទី៤នៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩3.41 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ រៀបចំដោយអង្គការមូលនិធិថែទាំសុខភាពអ្នកជំងឺអេដស៍(AHF) នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ “យើងប្តេជ្ញារួមគ្នាបញ្ចប់បញ្ហាអេដស៍ នៅឆ្នាំ២០២៥”0.35 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅ សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.46 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៩របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.46 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨0.49 MB 
   របាយការណ៍សង្ខេប ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧0.16 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពី ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍ថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា សណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧0.18 MB 
   សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្វទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ លើប្រធានបទ “ឆាប់ធ្វើតេស្តឈាម ឆាប់ព្យាបាល ឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អេដស៍” សាលសន្និសីទចតុមុខ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦0.18 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឱកាសប្រារព្វទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ០១ ធ្នូ “ឆាប់ទៅសំសម្រេចបាននូវគោលដៅបញ្ឈប់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ២០២៥” “ឆាប់ធ្វើតេស្តឈាម ឆាប់ព្យាបាល ឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អេដស៍” នៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងសន្និបាតអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ១០០ភាគរយ នៅតាមគ្រឹះស្ថានកម្សាន្តសប្បាយ នៅសៀមរាប ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦0.13 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសំរបសំរួលមូលនិធិសកលប្រចាំកម្ពុជា ថ្ថែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់អាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ ទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥0.23 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍និង​ជា​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សំរប​សំរួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ របស់​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​អ្នក​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​អេដស៍​ របេង​ គ្រុន​ចាញ់​ និង​ក្រុម​អង្គ​ការ​សាស​នា ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ1.83 MB 
   សុន្ទរកថាឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអាជ្ជាធរជាតិប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺអេដស៍ក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការរៀបចំរបាយការណ៍សកលនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១០ មេសា ឆ្នាំ២០១៥ សណ្ឋាគារ សាន់វ៉េ 0.15 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងឳកាសបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការរៀបចំនិយាមប្រតិបត្តិដើម្បីដាក់បញ្ចូលការងារឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ នៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ និងវិនិយោគឃុំ-សង្កាត់ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧3.03 MB 
   សន្ទរ​កថា​ ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី​ ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​បើកកិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ​ នៃ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​ និង​ អង្គ​ការ​សាសនា0.20 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​មួយ​​របស់​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​២០១៥0.33 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​បិទកិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​លើក​ទី​មួយ​​របស់​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ​២០១៥0.23 MB 
   សន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង ​មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​បេសក​កម្ម​ពិសេស​ ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ជា​ ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សំរប​សំរួល​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ របស់​ក្រុម​ប្រជា​ជន​រង​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ជាង​គេ ​អ្នក​រស់​នៅ​ជា​មួយ​ជំងឺ​អេដស៍​ របេង​ គ្រុន​ចាញ់​ និង​ក្រុម​អង្គ​ការ​សាស​នា1.83 MB 
   សុន្ទ​រកថា​ ឯក​ឧត្តមទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ អៀង ​មូលី ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​រៀប​ចំរបាយ​ការណ៍​សកល​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺ​អេដស៍​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា2.58 MB 
   សុន្ទរ​កថា​របស់ ​ឯក​ឧត្តម​ អៀង​ មូលី ​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​បេស​កកម្មពិ​សេស ​និង​ជា​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​អប​អរ​សាទរ​ខួប​អនុ​ស្សាវ​រីយ៍​លើក​ទី ​១០៤ ​ទិវា​អន្តរ​ជាតិ​នារី​ ៨ ​មីនា ​២០១៥0.17 MB 
   សុន្ទរ​កថា​ ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អៀង ​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​បើក​សម័យ​ប្រជុំ​របស់​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់​ជាតិ ​ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​បច្ចុ​ប្បន្ន​ភាព​ស្ថាន​ភាព​និង​ការ​វិភាគ​ការ​ឆ្លើយ​តប​និង​ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​ជាតិ​ទូលំ​ទូលាយ​និង​ពហុ​វិស័យ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ មេ​រោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺ​អេដស៍​លើក​ទី​៤ ​(NSP IV)3.42 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​និង​ ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រ​ប​សម្រួល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​បើក​កិច្ច​ប្រជុំពិគ្​រោះយោ​បល់​ស្តី​ពី​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​សុខា​ភិបា​ល​ ៖ ​កិច្ច​សន្ទ​នា​ប្រចាំ​ប្រទេស​ឆ្នាំ​២០​១៥0.18 MB 
   មតិ​ចំណាប់​អារ​ម្មណ៏​របស់​ឯ.ឧ.​ ​ទេស​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​ ​អៀង ​​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ តំណាង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុង​ពិធី​អប​អរ​សាទ​របុណ្យ​ឯក​រាជ្យ​ជាតិ​សាធា​រណ​រដ្ឋ​សហ​ភាព​មី​យ៉ាន់​ម៉ា (ភាសាអង់គ្លេស)1.95 MB 
   សុន្ទ​រ​ក​ថា ​​ឯក​​ឧត្តម​​ទេស​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី​​ អៀង ​​មូលី ​ប្រធាន​​អាជ្ញា​​ធរ​​ជាតិ​​ប្រយុទ្ធ​​នឹង​​ជំងឺ​​អេដស៍ ​​ថ្លែង​​ក្នុង​​សន្និ​​បាត​​ប្រចាំ​​ឆ្នាំ​​២០​១៤​ ​របស់​​អាជ្ញា​​ធរ​​ជាតិ​​ប្រយុទ្ឋ​​នឹង​​ជំងឺ​​អេដស៍0.24 MB 
   សន្ទរកថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ថ្លែងក្នុងពិធីទិវាពិភពលោកប្រឆាំងជំងឺអេដស៍0.55 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេសដ៍ ​និង ​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សម្រប​សម្រួល​នៃ​មូល​និធិ​សកល​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឱកាស ​បើក​អង្គ​ប្រជុំ​ពិគ្រោះ​​យោបល់​ស្តី​ពី​ឯក​សារ​បង្ហាញ​ទស្សនៈ​នៃ​មូល​និ​ធិ​សកល​អំពី​មេ​រោគ​អេដស៍0.15 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង​ មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ​លើក​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០១៤0.35 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្តីពី ជំហានទៅមុខក្នុងការគាំពារសង្គមដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា0.26 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ ៖ កិច្ចសន្ទនាប្រចាំប្រទេសឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេស ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីជំងឺរបេង៖ កិច្ចសន្ទនាប្រចាំប្រទេសឆ្នាំ២០១៤0.21 MB 
   សុន្ទរ​កថា ​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី ​អៀង ​មូលី ​ប្រធាន​អាជ្ញា​ធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​ ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់​របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ជា​សកល​នៃ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជា​ពហុ​វិស័យ​ទៅ​នឹង​ការ​រាល​ដាល​ មេ​រោគ​អេដស៍ ​និង ​ជំងឺ​អេដស៍ ​ជូន​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​0.72 MB 
   សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម អៀង មូលី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ស្តីពីការអនុវត្តន៍បទអន្តរាគមន៍បង្ការមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍ក្នុងចំណោមបុរសស្រឡាញ់បុរស0.21 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងំជំងឺអេដស៏ ថ្លែងក្នុង់ពិធីអបអរសាទរទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៏ ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣4.13 MB 
   សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តម អៀង មូលី ទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស និង ជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែង នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣0.09 MB