ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

​សិក្ខាសាលា​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​មេរោគ​អេដស៍​និង​ជំងឺអេដស៍​ជូន​ដល់​សិល្បករ សី​ល្បកា​រិនី​
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៤
​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី៥៤នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​យូ​អិន​អេដស៍(UNAIDS)
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣
កិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ លើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣
​ថ្វាយ​កម្រងផ្កា​គោរព ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ព្រះករុណា “ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ”
Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

 •  អគ្គ​​លេ​ខា​ធិ​ការ​​ដ្ឋាន​ អ.ជ.ប.ជ.អ ជា​ស្ថា​ប័ន​ប្រ​តិ​បត្តិ​មួយ​ក្នុង​នាម​ជា​សេ​នា​ធិ​ការ​ជូន​​​អ.ជ.ប.ជ.អ ដែល​ត្រូវ​ដឹក​នាំ​ដោយ​អគ្គ​​លេ​ខា​ធិ​ការ​មួយ​រូប និង អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ​រង​ចំ​នួន ៣ រូប ​ជា​​ជំ​នួយ​​ការ។
 •  អគ្គ​​លេ​ខា​ធិ​ការ​​ដ្ឋាន​ អ.ជ.ប.ជ.អ មាន​នាយ​កដ្ឋាន​ចំនួន​៤ ជា​សេ​នា​ធិ​ការ​គាំ​ទ្រ​បច្ចេក​ទេស៖
  ១. នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ
  ២. នាយកដ្ឋានបង្ការ ថែទាំ និង គាំទ្រ
  ៣. នាយកដ្ឋានទាក់ទង និង ចលនាប្រភពធនធាន និង
  ៤. នាយកដ្ឋានផែនការ តាមដាន វាយតម្លៃ និង ស្រាវជ្រាវ
 • អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ដ្ឋាន អ.ជ.ប.ជ.អ មាន​តួ​នា​ទី និង ការ​ទ​ទួល​ខុសត្រូវ​​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រ​​តិ​ប​ត្តិ​នូវ​​រាល់​​គោល​ន​យោ​បាយ​ និង ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ត​ជាតិ​ដែល​បាន​សំ​រេច​ដោយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​​អ.ជ.ប.ជ.អ និង មាន​​តួ​នា​ទី និង ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ដោយ​ឡែក​​ដូច​​ខាង​ក្រោម៖
  ១. ដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និង សម្របសម្រួលរាល់ការប្រព្រឹត្តទៅជារួមរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអ.ជ.ប.ជ.អ
  ២. សម្របសម្រួលការរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ អ.ជ.ប.ជ.អ
  ៣. សម្របសម្រួលការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ អ.ជ.ប.ជ.អ
  ៤. សម្របសម្រួលការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេស អ.ជ.ប.ជ.អ
  ៥. សម្របសម្រួលការរៀបចំគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំជាតិ
  ៦. សម្របសម្រួលការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត​ ផែនការប្រតិបត្តិ និង​ ផែនការសកម្មភាពជាតិ
  ៧. សម្របសម្រួលការរៀបចំគំរោងផែនការជាតិស្តីពីតម្រូវការធនធាន និង ចលនាធនធាន
  ៨. សម្របសម្រួលការអនុវត្តការឆ្លើយតបជាតិទូលំទូលាយ និង ពហុវិស័យទៅនឹងមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍
  ៩. សម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យការរាលដាលមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍
  ១០. សម្របសម្រួលការតាមដាន វាយតម្លៃ និង ស្រាវជ្រាវជាតិស្តីពីមេរោគអេដស៍ និងជំងឺ​អេដស៍ និង
  ១១. សម្របសម្រួលការបំពេញភារកិច្ចដទៃទៀតយោងទៅតាមការចាំបាច់របស់ អ.ជ.ប.ជ.អ