ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ក្រុមគោលដៅជាបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានកំសាន្តសប្បាយនៅកម្ពុជា

 

 

     នៅត្រឹមឆ្នាំ​​២០១៣ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​មាន​បុគ្គ​លិក​គ្រឹះ​ស្ថាន​​កំ​សាន្ត​​ស​ប្បាយ​​​ប្រ​​មា​ណ​ជា ៣៩,១៣៧​នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ​ ថែទាំ។ និង ព្យា​បាល​ជំងឺ​កាម​​រោគ​ជា​ប្រចាំ។ 

 

 

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនគ្រឹះស្ថាន/បុគ្គលិកកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៣)0.03 MB