ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ក្រុមគោលដៅជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា

 

 

​     នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៣ ប្រទេសកម្ពុជាមាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​​ប្រ​មា​ណ​ជា ៤,៣៣៥​នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ ថែទាំ និង ព្យា​បា​ល​​ជំ​ងឺ​កាម​​រោគ​ជា​ប្រ​ចាំ។

 

 

 

 

ឯកសារសម្រាប់ទាញយក

 ចំណងជើងទំហំការទាញយកឯកសារ
   ព័ត៌មានស្តីពីចំនួនក្រុមអ្នកប្រើគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៣)0.05 MB