ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

សេវា​ផ្តល់​ប្រឹក្សា និង ធ្វើ​​តេស្ត​​ឈាម​រក​មេ​រោគ​​អេដស៍ ដោយ​ស្មគ្រ័​ចិត្ត និង រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នៅ​កម្ពុជា

 

 

     ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៤ នេះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​អាច​ស្វែង​រក​សេ​វា​ផ្តល់​ប្រឹ​ក្សា និង ធ្វើ​​តេស្ត​​ឈាម​រក​មេ​រោគ​​អេដស៍ ដោយ​ស្មគ្រ័​ចិត្ត និង រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នៅ​តាម​មណ្ឌល​សុខ​ភាព មន្ទី​រ​ពេទ្យ​បង្អែក និង មន្ទីរ​ពេទ្យ​ជាតិ​ចំនួន ២៥៣ កន្លែង​នៅគ្រប់​ខេត្ត​ទាំង​២៣ និងរាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​ប្រ​កប​ដោយ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់។