ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

កម្ម​​វិធី​​ទូរ​​ស័ព្ទ​​ដែល​​ជួយ​​និស្សិត​​ឱ្យ​​មាន​​សុវត្ថិ​​ភាព

ថ្មី​​ៗ​​នេះ​​មាន​​កម្ម​​វិធី​​ទូរ​​ស័ព្ទ​​ចំនួន​​៣​ ​ដែល​​ជួយ​​ឱ្យ​​និស្សិត​​មាន​​សុវត្ថិ​​ភាព​​ ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​ ៖
 
Circle​​ of​​ 6​​ ៖​​ ជា​​កម្ម​​វិធី​​ទូរ​​ស័ព្ទ​​ដែល​​ជួយ​​ឱ្យ​​អ្នក​​អាច​​បង្កើត​​ក្រុម​​មិត្ត​​ភក្តិ​​ដែល​​ទុក​​ចិត្ត​​ចំនួន ​​៦​​នាក់ ​​ក្នុង​​នោះ ​​ពួក​​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​សារ​ដែល​បាន​សរ​សេរ​ជា​មុន​នៅ​ ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍​ដែល​គ្មាន​សុវត្ថិ​ភាព ​និង ​គ្រោះ​ថ្នាក់ ​។ ​កម្ម​វិធី​នេះ​អាច​ រ​ក​បាន​នៅ​ក្នុង​ Play Store ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ ​Android ​និង​ App​ Store​ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ​ iOS​ ។
 
OnWatch​ ៖​   ជា​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​ដែល​អាច​ប្រាប់​ទៅ​មិត្ត​ភក្តិ ​ឬ​ក្រុម​គ្រួសារ​នៅ​ពេល​ណា​អ្នក​ ទៅ​ដល់​ផ្ទះ ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​កំពុង​រត់ ​(គេច​ខ្លួន​) ​ឬ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​គិត​ថា​ ខ្លួន​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​មួយ​ដែល​គ្មាន​សុវត្ថិ​ភាព​ ។ ​កម្ម​វិធី​នេះ​អាច​ រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ Play​ Store​ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ Android ​និង ​App ​Store​ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ iOS ​។
 
HIV ​testing​ locator​ app ​៖ ​ជា​កម្ម​វិធី​ទូរ​ស័ព្ទ​ដែល​ប្រើ ​ប្រព័ន្ធ​បង្ហាញ​​ទី​តាំង​ភូមិ​សាស្រ្ត ​(GPS) ​ជួយ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ​និង​ សុវត្ថិ​ភាព ​ដោយ​ការ​ផ្តល់​ ព័ត៌​មាន​ពី​សេវា​ធ្វើ​តេស្ត​ឈាម​រក​មេ​រោគ​អេដស៍​ដែល​នៅ​ក្បែរ​អ្នក​ ។ ក​ម្ម​វិធី​នេះ​អា​ច​ រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ Play​ Store ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ ​Android ​និង​ App​ Store​ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​ iOS​ ។
 
(អត្ថបទដែលបកប្រែក្រៅផ្លូូវការជាភាសាខ្មែរនេះ ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ http://blog.aids.gov/2014/08/apps-to-help-students-stay-safe.html)