ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

សេវា បង្ការ ថែទាំ និង ព្យាបាលមេរោគអេដស៍ និង ជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជា

ក្រុមគោលដៅជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា

    ​     នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៣ ប្រទេសកម្ពុជាមាន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​​ប្រ​មា​ណ​ជា ៤,៣៣៥​នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ ថែទាំ និង ព្យា​បា​ល​​ជំ​ងឺ​កាម​​រោគ​ជា​ប្រ​ចាំ។        ...អានបន្ថែម »

ក្រុមគោលដៅជាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅកម្ពុជា

          ​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​​២០១៣ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​មាន​ក្រុម​បុ​រស​ស្រ​ឡាញ់​បុ​រស​​ប្រ​មាណ​ជា ១៥,៣០៨នាក់ ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ ថែទាំ និង ព្យា​បាល​ជំ​ងឺ​កាម​​​រោគ​ជា​ប្រ​ចាំ។   ...អានបន្ថែម »

ក្រុមគោលដៅជាបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានកំសាន្តសប្បាយនៅកម្ពុជា

         នៅត្រឹមឆ្នាំ​​២០១៣ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​មាន​បុគ្គ​លិក​គ្រឹះ​ស្ថាន​​កំ​សាន្ត​​ស​ប្បាយ​​​ប្រ​​មា​ណ​ជា ៣៩,១៣៧​នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​សេ​វា​បង្ការ​ ថែទាំ។ និង ព្យា​បាល​ជំងឺ​កាម​​រោគ​ជា​ប្រចាំ។     ...អានបន្ថែម »

prev12next