ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia

ជាតិ​ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Nation Religion King

Contact us now:
info@naaa.gov.kh
+855 (0)23 885 129
+855 (0)23 885 279

ភាសាខ្មែរ   English
ចំនួនអ្នកទស្សនាគេហទំព័រ:

NAA Vistor Counter

ពីនេះពីនោះអំពីជំងឺអេដស៍ និង សុវត្ថិភាពក្នុងការរួមភេទ

ស្ថានភាពជំងឺអេដស៍ឆ្នាំ២០១៣

មនុស្ស​ ១,៦​លាន​នាក់​ស្លាប់ ​មនុស្ស​២​លាន​នាក់​ថ្មី​ឆ្លង​ជំងឺ​អេដស៍ ​អ្នក​ជំងឺ​១៦​លាន​នាក់ ​ត្រូវ​ការ​នូវ​ការ​ព្យា​បាល​ជា​បន្ទាន់ ​នេះ​ជា​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ជំងឺ​អេដស៍​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣ ​។ ​នេះ​គឺ​ជា​ជំងឺ​មួយ​ ដែល​អាច​ព្យា​បាល​បាន​អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​១៥​ឆ្នាំ​ហើយ​គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ​...អានបន្ថែម »

prev12next